معاون ستاد عالی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور: «همزیستی مومنانه» رویکرد جشنواره‌های کانون‌های مساجد خواهد بود

خبرگزاری شبستان: معاون فرهنگی، هنری و آموزش ستاد عالی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور، گفت: برگزاری جشنواره‌ها و عرصه‌های رقابتی با تغییراتی در نحوه اجرا و محتوا با رویکرد همزیستی مومنانه همراه خواهد بود.

کمیته اطلاع رسانی دبیرخانه دائمی جشنواره های فرهنگی هنری جوانان مساجد کشور:به گزارش خبرنگار مسجد و کانون‌های مساجد خبرگزاری شبستان، مرتضی طاهریان در نخستین جلسه کارگروه عرصه‌های رقابتی "بچه‌های مسجد" که با توجه به سند تحول راهبردی این ستاد، روز گذشته (یک‌شنبه، نهم اردیبهشت‌ماه) از سوی معاونت فرهنگی، هنری و آموزش ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور در محل این ستاد برگزار شد، گفت: در این نشست، با اشاره به نگارش سند تحول این ستاد، برگزاری جشنواره‌ها و عرصه‌های رقابتی با تغییراتی در نحوه اجرا و محتوا با رویکرد همزیستی مومنانه همراه خواهد بود.


معاون فرهنگی، هنری و آموزش ستاد عالی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور، افزود: چگونگی و شیوه اجرا در جلسات کارگروه عرصه‌های رقابتی بچه‌های مسجد مورد بحث قرار خواهد گرفت و امیدواریم تا اواخر اردیبهشت‌ماه به جمع‌بندی نهایی برسیم.

 

بنا بر این گزارش، در ادامه این نشست، مجتبی میرزایی؛ دبیر جشنواره جوانان مسجد ستاد عالی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد نیز گفت: ضمن استفاده از ظرفیت نیروی انسانی و «نشان جوانان مسجد» یک کارگروه عرصه‌های رقابتی را تشکیل دادیم تا طی آن بتوانیم کاربرد و کارکرد بیشتری از عرصه‌های رقابتی با توجه به سند تحول در قالب‌های مختلف داشته باشیم و شاید رشته‌های جدیدی را به این مسابقات اضافه و یا یک رشته‌هایی را حذف کنیم و در شکل و نحوه اجرا، تصمیماتی گرفته شود.


هيچ نظري ثبت نشده است

اخبار استان‌ها

تبلیغات