جشنواره ‌نشريات تجربي مساجد كشور در اردبيل آغاز شد

با حضور 17 استان كشور پنجمين جشنواره سراسري نشريات تجربي مساجد كشور در مجتمع توريستي كوثر اردبيل آغاز شد.
۱

اخبار استان‌ها

تبلیغات