اختتاميه جشنواره نشريات تجربی مساجد برگزار می‌شود

اختتاميه پنجمين جشنواره نشريات تجربی كانون‌های فرهنگی و هنری مساجد پنج‌شنبه، 30 ارديبهشت ماه جاری، در استان اردبيل برگزار می‌شود.
۱

اخبار استان‌ها

تبلیغات