توزيع آیین‌نامه ششمین جشنواره جوانان مساجد کشور در 8 هزار نسخه

آیین‌نامه ششمین جشنواره جوانان مساجد کشور در 8 هزار نسخه به صورت کتاب تهیه ودر كانون هاي مساجد سراسر كشور توزيع شد.
۱

اخبار استان‌ها

تبلیغات