جشنواره قرآنی مدهامتان بستر مناسبی برای آشنایی جوانان با اندیشه‌های قرآن است

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان با اشاره به اینکه برگزاری جشنواره قرآنی مدهامتان توفیق بزرگی برای استان زنجان است، گفت: با برپایی این جشنواره زمینه آشنایی جوانان با اندیشه های قرآنی فراهم می شود.

جشنواره قرآنی مدهامتان نیاز جامعه برای مقابله با هجمه فرهنگی است

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان با اشاره به اینکه دشمنان با جنگ نرم به میدان آمدند، گفت: جشنواره قرآنی مدها متان نیاز جامعه امروز برای مقابله با هجمه فرهنگی دشمن است.

برگزاری جشنواره های قرآنی عامل شناسایی چهره های برتر این حوزه است

امام جمعه هیدج با اشاره به اینکه جشنواره های قرآنی باعث شناسایی چهره های برتر در این حوزه می شود، گفت: این برنامه های قرآنی در ایجاد انگیزه بین جوانان و نوجوانان مؤثر است.

جشنواره‌های قرآنی نقش موثری در باورهای دینی جوانان دارد

معاون فرهنگی شهرداری زنجان با اشاره به ترویج و اشاعه فرهنگ قرآنی در جامعه گفت: جشنواره های قرآنی نقش موثری در ارتقاء باورهای دینی جوانان دارد.

جشنواره‌های قرآنی بستر مناسبی برای مقابله با هجمه فرهنگی دشمنان است

مدیر مسئول کانون تخصصی کتابخانه ای زنجان با اشاره به اینکه انس با قرآن لازمه رشد و تعالی جوانان است، گفت: جشنواره قرآنی مدهامتان بستر مناسبی برای مقابله با هجمه فرهنگی دشمنان است.

برگزاری جشنواره گلدسته های سپید در کانون‌‌های مساجد مازندران

مسئول کانون های فرهنگی و هنری مساجد مازندران، از برگزاری هفتمین جشنواره جوانان مساجد کشور با عنوان گلدسته های سپید در سه رشته شعر، نثر ادبی و داستان نویسی در کانون های استان خبر داد.

اخبار استان‌ها

تبلیغات