جشنواره سرود رضوی روستایی در استان مرکزی برگزار می شود

مسئول دبیرخانه کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان مرکزی گفت: جشنواره سرود رضوی کانون های روستایی استان برگزار می شود.

۲۰ مرداد؛ آخرین مهلت ارسال اثر به جشنواره سرود روستایی

جشنواره سرود کانون های روستایی در دو مرحله استانی و کشوری به همت دبیرخانه دائمی جشنواره بزرگ جوانان مساجد کشور برای اعضای کانون های مساجد روستاها برگزار می شود و علاقه مندان تا ۲۰ مرداد فرصت ارسال اثر دارند.

در هفته جاری؛کارگروه های جشنواره جوانان مساجد فعالیت خود را آغاز می کند

مسئول دبیرخانه جشنواره جوانان مساجد کشور از آغاز فعالیت کارگروه های جشنواره جوانان مساجد کشور در هفته جاری خبر داد و گفت: این کارگروه ها با هدف رفع موانع و مشکلات جشنواره های گذشته تشکیل می شود.

نقش هنر در تبلیغ دین / هنرهای نمایشی

گاهی برای تفهیم یک موضوع و القاء یک ایده، مؤثرترین راه، «نمایش» است و ایجاد صحنه ای که آن محتوا به عینیت بنشیند.در قرآن کریم نیز از این گونه تمثیلها و نمایشها و بیان قصه های عبرت آموز، فراوان یاد شده است.

مهمترین شاخصه‌های هنر اسلامی از نگاه شهید آوینی- نوشته ای از آیت الله جوادی آملی

نشان مهمترین شاخص هنر اسلامی همانا توان ترسیم معقول در کسوت محسوس و قدرت تصویر غیب در جامه شهادت است. هنرهای غیراسلامی چون جایی در جهان معقول و ملکوت ندارند و از عقل منفصل بی بهره و از مثال منفصل بی نصیب اند و فقط از وهم و خیال متصل استمداد می کنند، هرگز مایه عقلی نداشته و ره آورد غیبی ندارند، زیرا مکتبی که ماده را اصیل می داند و موجود غیر مادی را خرافه می پندارد و تشنه تجرد و غیب را افسانه تلقی می کند، هیچ گاه پیامی از عالم عقل و غیب ندارد و هرگز هدفی جز وهم و خیال نخواهد داشت...

نقش هنر در تبلیغ دین/ شعر و ادبیات

وقتی بنا شد که با استفاده از شیوه های هنری، در جهت انتقال یک فکر و احساس یا مکتب و ایدئولوژی کار کرد، و ایمانی را جوشاند و اندیشه ای را جهت داد، اینجا قلم و نوشته، نقش اول را به عهده دارد.اما در این رابطه توجه به این نکته لازم است که اگر به صحت و حقانیت ایده، به عنوان تنها تکیه گاه نفوذ و تأثیر، اعتماد شود، گاهی جاذبه های دیگری هم هست که آنرا در اذهان عادی و ضعیف، تحت الشعاع قرار می دهد.بلکه باید در کار نویسندگی و اثر قلمی زبان هنری و جنبۀ ادبی نیرومند و مؤثری هم باشد تا بر تأثیر «حق» بیفزاید.

اخبار استان‌ها

تبلیغات