بیانیه هیئت داوران دومین مسابقه عکس عاشورایی«نگاه سرخ»

هیئت داوران دومین مسابقه عکس عاشورایی«نگاه سرخ» اعلام کرد: نگین سرخ عاشورا، در پیکره تاریخ انسان، نقشی جاودانه از خود بجای نهاده است.

هنرمندان باید از ظرفیت هنر برای انتقال پیام الهی بهره گیرند

دبیر ستادعالی کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور گفت: باید هنرمندان ما از ظرفیت هنر برای انتقال پیام الهی بهره گرفته و آموزه های دینی را منتقل نمایند.

کانون‌های فرهنگی مساجد پاسخی شایسته به نیازهای نسل جوان

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان گفت: شکل گیری کانون های فرهنگی مساجد پاسخی شایسته ای برای نیازهای نسل جوان بوده است.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد هرمزگانجشنواره آسمان هشتم قابلیت ملی شدن دارد

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان گفت: جشنواره مردمی آسمان هشتم از قابلیت برگزاری به صورت ملی برخوردار است.

اخبار استان‌ها

تبلیغات