جشنواره کانون های روستایی مساجد موجب ایجاد انگیزه می شود

سرپرست گروه برگزیده اولین جشنواره سرودرضوی کانون‌های روستایی مساجد کشور، برگزاری جشنواره در کانون‌های روستایی مساجد را موجب ایجاد انگیزه در فعالان فرهنگی روستا و نیز پرورش مدیران شایسته دانست.

مهلت ارسال آثار جشنواره سرود رضوی در فارس اعلام شد

سرپرست دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد فارس از برگزاری مرحله استانی دومین جشنواره سرود رضوی کانون های مساجد روستایی خبر داد و گفت: مهلت ارسال آثار برای کانون های مساجد روستایی استان 30 آبان ماه است.        

برگزاری دومین جشنواره سرود رضوی کانون های روستایی

دومین جشنواره سرود رضوی کانون های فرهنگی هنری مساجد روستاهای کشور به همت ستاد عالی کانون های مساجد کشور برگزار می شود.

اخبار استان‌ها

تبلیغات