برگزاری دومین جشنواره سرود رضوی کانون های روستایی

دومین جشنواره سرود رضوی کانون های فرهنگی هنری مساجد روستاهای کشور به همت ستاد عالی کانون های مساجد کشور برگزار می شود.

اخبار استان‌ها

تبلیغات