بانک اطلاعات جشنواره جوانان مساجد کشور در مرحله تکمیل

مستندات جشنواره جوانان مساجد کشور از سال های ۸۱ و ۸۲ و ۸۶ تاکنون برای تهیه بانک اطلاعات جشنواره جوانان مساجد در حال گردآوری و تجمیع است.

۲۵ آذر؛ آخرین مهلت ارسال اثر به جشنواره سرود روستایی

آخرین مهلت ارسال اثر به جشنواره سرود روستایی از سوی دبیرخانه جشنواره سرود روستایی ۲۵ آذر اعلام شد.
۱

اخبار استان‌ها

تبلیغات