هنر اسلامی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان

از نگاه همه بزرگان، آن هنری را می‌توان اسلامی و دینی نامید که درصدد تعالی انسان و جامعه باشد. به عبارت دیگر، هنر اسلامی آن هنری است که رابطه خالق و مخلوق را بیش از پیش به هم نزدیکتر گرداند.

هنر اسلامی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان

از نگاه همه بزرگان، آن هنری را می‌توان اسلامی و دینی نامید که درصدد تعالی انسان و جامعه باشد. به عبارت دیگر، هنر اسلامی آن هنری است که رابطه خالق و مخلوق را بیش از پیش به هم نزدیکتر گرداند.

در کارگروه تخصصی نهمین جشنواره قرآنی مدهامتان؛آیین نامه جشنواره قرآنی مدهامتان مورد بررسی قرار گرفت

آیین نامه جشنواره قرآنی (مدهامتان) امروز ۲۹ خرداد ماه در کارگروه تخصصی جشنواره جوانان مساجد کشور مورد بررسی قرار گرفت.

در راستای ترویج فرهنگ مهدویت مهر بیکران در دیار هگمتانه برگزار می شود

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان همدان،از برگزاری سومین جشنواره مهر بیکران با برنامه های متنوع در راستای گسترش فرهنگ رفیع مهدویت خبر داد.

برگزاری کارگروه تخصصی نهمین جشنواره قرآنی مدهامتان

آیین‌نامه جشنواره قرآنی (مدهامتان) روز ۲۹ خرداد ماه در کارگروه تخصصی جشنواره جوانان مساجد کشور تصویب می شود.

اخبار استان‌ها

تبلیغات