ارسال بیش از 260 اثر به مرحله منطقه‌ای هفتمین جشنواره محراب قلم در استان یزد

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان یزد، گفت: 268 اثر از 8 استان کشور به مرحله منطقه ای هفتمین جشنواره وبلاگ نویسی و نشریات تجربی کانون های مساجد در استان یزد ارسال شده است.

شرکت 30 اثر در جشنواره سرود روستایی رضوی

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد کهگیلویه و بویراحمد گفت: دبیرخانه دائمی جشنواره های فرهنگی و هنری جوانان مساجد کشور با همکاری معاونت برنامه ریزی و توسعه ستاد عالی کانون های مساجد سومین جشنواره سرود رضوی کانون های فرهنگی و هنری مساجد روستایی را برگزار می کند.

حضور استان یزد با 56 اثر در مرحله منطقه‌ای جشنواره محراب قلم

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان یزد گفت: فعالان کانون های مساجد استان یزد با 9 نشریه و 47 وبلاگ در مرحله منطقه ای  هفتمین جشنواره وبلاگ نویسی و نشریات تجربی کانون های مساجد کشور حضور پیدا می کنند.

اخبار استان‌ها

تبلیغات