ارسال بالغ بر دوهزار اثر به سومین جشنواره «روح خدا»

بیش از دو هزار اثر از سراسر کشور به سومین جشنواره «روح خدا» که به همت دبیرخانه کانون های مساجد استان یزد برگزار می شود، در بخش های مختلف ارسال شده است.

جشنواره مدهامّتان می تواند کار بنیادین و محتوایی در حوزه قرآن انجام دهد

دولتی با اشاره به اینکه اجرای برنامه های قرآنی در مساجد هرچقدر کارشناسی تر و عمیق تر باشد، در رسیدن به اهداف کمک می کند، گفت: جشنواره مدهامّتان می تواند کار بنیادین و محتوایی در حوزه قرآن انجام دهد.

به منظور استاندارد سازی و هماهنگی با مسابقات کشوری اوقاف آیین‌نامه جشنواره قرآنی «مدهامّتان» تغییر می‌کند

مسئول دبیرخانه دائمی جشنواره های فرهنگی و هنری جوانان مساجد کشور از تغییر آیین‌نامه این جشنواره قرآنی مدهامّتان خبر داد و گفت: این تغییرات با هدف هماهنگی با مسابقات کشوری اوقاف صورت می‌گیرد.  

تغییرات در آیین نامه دهمین جشنواره قرآنی مدهامّتان

 میرزایی نسب از تغییرات در آیین‌نامه دهمین جشنواره قرآنی مدهامّتان خبر داد و گفت: ‌آیین نامه این جشنواره در دهمین دوره برگزاری در بخش فنی و اجرایی تغییراتی یافته و سعی شده با آیین نامه مسابقات قرآنی اوقاف تطابق یابد.

اخبار استان‌ها

تبلیغات