جشنواره مدهامّتان از پیشرفت خوبی در بعد کیفی برخوردار است

برگزیده رشته قرائت نهمین جشنواره «مدهامّتان» با اشاره به تاثیر برپایی این جشنواره در کشف استعداهای برتر قرآنی، گفت: این جشنواره علاوه بر تقویت ارتباط جوانان با مساجد، از نظر کیفی روند رو به رشدی دارد.

۲۵ مرداد؛ آخرین مهلت ارسال اثر به طرح ملی «کوثر رسالت»

مهلت ارسال اثر به سومین طرح ملی کوثر رسالت از سوی دبیرخانه کانون های مساجد استان اردبیل تا ۲۵ مرداد اعلام شد.

ارسال بالغ بر دوهزار اثر به سومین جشنواره «روح خدا»

بیش از دو هزار اثر از سراسر کشور به سومین جشنواره «روح خدا» که به همت دبیرخانه کانون های مساجد استان یزد برگزار می شود، در بخش های مختلف ارسال شده است.

جشنواره مدهامّتان می تواند کار بنیادین و محتوایی در حوزه قرآن انجام دهد

دولتی با اشاره به اینکه اجرای برنامه های قرآنی در مساجد هرچقدر کارشناسی تر و عمیق تر باشد، در رسیدن به اهداف کمک می کند، گفت: جشنواره مدهامّتان می تواند کار بنیادین و محتوایی در حوزه قرآن انجام دهد.

اخبار استان‌ها

تبلیغات