برگزاری مسابقات سراسری قرآن مساجد روستایی کشور در روستای روتان هرمزگان

مسئول دبیرخانه کانون های مساجد هرمزگان از برگزاری مسابقات سراسری قرآن مساجد روستایی کشور به میزبانی کانون فرهنگی هنری موعود روستای روتان شهرستان سیریک خبر داد.

لینک ثبت نام هفتمین جشنواره آواها و نغمه های آسمانی مجدداً فعال می شود.

گروههای سرودی که در مرحله اول ثبت نام جشنواره به هردلیلی موفق به ثبت نام در جشنواره نشده اندٰ می توانند جهت حضور در جشنواره اقدام نمایند.  

ثبت نام ۲۸ گروه سرود از مرکزی در جشنواره آواها و نغمه‌هاي آسماني

۲۸ گروه سرود از كانون هاي فرهنگي هنري مساجد استان مرکزی در هفتمین جشنواره آواها و نغمه‌هاي آسماني ثبت نام کردند.

اخبار استان‌ها

تبلیغات