برگزاري جشنواره هنرهاي تجسمي

مسئول دبيرخانه كانون هاي فرهنگي و هنري مساجد استان اصفهان از برگزاري مرحله استانی جشنواره هنرهاي تجسمي "ترنج" خبر داد.

راهيابي آثار برتر كانون هاي مساجد اصفهان به مرحله کشوری جشنواره "آواها و نغمه هاي آسماني"

گروه هاي تواشيح نورالانوار و نورالهدي و گروه سرود مهديه (عج) به مرحله كشوري جشنواره "آواها و نغمه هاي آسماني"راه يافتند.

راهيابي كانون هاي مساجد اصفهان به مرحله کشوری جشنواره آواها و نغمه های آسمانی

گروه هاي تواشيح نورالانوار و نورالهدي و گروه سرود مهديه (عج) به مرحله كشوري جشنواره "آواها و نغمه هاي آسماني"راه يافتند.

اعضاي كانونهاي مساجد استان اصفهان رتبه هاي برتر جشنواره گلدسته هاي سپيد را كسب كردند

اعضاي كانونهاي فرهنگي و هنري مساجد استان اصفهان رتبه هاي برتر جشنواره شعر و قطعات ادبي (گلدسته هاي سپيد) را كسب كردند.

برگزاري جشنواره آواها و نغمه های آسمانی در استان اصفهان

مسئول دبيرخانه كانون هاي فرهنگي و هنري مساجد استان اصفهان از برگزاري جشنواره "آواها و نغمه هاي آسماني" در اصفهان خبر داد.

برگزاري جشنواره داستان نویسی و نثر ادبی در استان اصفهان

مسئول دبيرخانه كانون هاي فرهنگي و هنري مساجد استان اصفهان از برگزاري جشنواره "داستان نويسي و نثر ادبي" خبر داد.

اخبار استان‌ها

تبلیغات