اسامی هیئت داوران هشتمین جشنواره قرآن - خوزستان 1391

                                                                    یا لطیف
     ترکیب نهایی هیات داوران مرحله کشوری هشتمین جشنواره قرآن(مدهامّتان)             
                 
ردیف
         نام استاد
     رشته
     بخش
 1
استادحجت الاسلام شهیدی پور
قرائت
وقف و ابتدا
 2
استاد احمد ابوالقاسمی
قرائت
لحن
 3
استاد دکتر محمد رضا ستوده نیا
قرائت
تجوید
 4
استاد محمد عباسی
قرائت
صوت
 5
استاد دکترکریم دولتی
حفظ
وقف و ابتدا
 6
استاد امیر آقایی
حفظ
استادراهنما و داورحسن حفظ
 7
استاد سید محسن موسوی بلده
حفظ
تجوید
 8
 استاد مهدی دغاغله
حفظ
صوت و لحن
 9
استاد حسن ربیعیان
اذان و ترتیل
صوت
 10
استاد بهروز یاریگل
اذان و ترتیل
تجوید
 11
استاد سید کریم موسوی
اذان و ترتیل
لحن
 12
استاد ناجی حیدری
اذان و ترتیل
وقف و ابتدا و اجرای ممتاز
 13
استادحجت الاسلام هاشمی
تفسیر
فن بیان
 14
استادحجت الاسلام صفری
تفسیر
فن بیاناخبار استان‌ها

تبلیغات