آیین نامه پنجمین جشنواره قرآن - کردستان 1388


مراحل: استانی – کشوری
استان میزبان: استان کردستان
اختتامیه جشنواره: دهه سوم مرداد ماه 

شرایط و ضوابط :

این جشنواره در 7 رشته به شرح ذيل برگزار مي‌گردد:
1-    حفظ      2- قرائت        3- ترتيل خواني (ويژه قاريان طرح تلاوت نور)   4- مفاهيم   5- نهج البلاغه   6-  اذان (ويژه مؤذنين مساجد)   7- ابتهال

توجه: رشته صحيح خواني حمد و سوره و اذكار نماز، فقط در سطح كانونها، می‌تواند در صورت صلاحديد مسئول كانون و با هماهنگي مسئول دبيرخانه استان برگزار شده و از نفرات برتر تقدير به عمل آيد. 

توضيح رشته‌ها :

1) رشته حفظ: در رشته حفظ، سه بخش 2 ، 5  و 15 جزء در نظر گرفته شده است. هر يك جزء بايد پيوسته بوده و توالي يك جزء با جزء ديگر نيز الزامي است.

2) رشته قرائت: رشته قرائت قرآن در دو گروه برگزار مي‌شود. گروه اول شامل 10 نفر قاریان منتخب جشنواره سالهای 86 و 87 می باشد که در بخش تلاوت مجلسی صرف، بدون گذراندن مرحله استانی، مستقیماً از طریق دبیرخانه جشنواره استان میزبان به مرحله کشوری دعوت می‌شوند تا با یکدیگر به رقابت بپردازند و از بین آنها سه نفر انتخاب می‌شوند .
گروه دوم شامل منتخبین جدید استانها در سال 1388 می‌باشد که در دو مرحله مقدماتي و نهايي برگزار می‌گردد.
      مرحلة نهايي به دو شيوة مسابقه‌اي و مجلسي صرف برگزار مي‌شود. براي انتخاب برگزيدگان ممتاز، در نهايت 10 نفر در شيوة مسابقه‌اي به مرحله نهایی راه پیدا کرده و از میان آنها 5 نفر برای مسابقات مجلسی صرف انتخاب می‌شوند و سپس در شیوه مجلسی صرف، از بین 5 نفر، با تلاوت مجدد 3 نفر انتخاب می‌شوند.

3) رشته ترتيل خواني: شركت در رشته ترتيل خواني، تنها براي آن دسته از  شركت‌كنندگانی است كه به طور ثابت در ترتيل خواني طرح  تلاوت نور مساجد، حضور داشته باشند و اين امر نيز به تأييد كتبي امام جماعت  مسجد رسيده باشد.

4) رشته مفاهيم: در رشته مفاهيم و پيام آيات، شركت كنندگان با مطالعة ترجمة روان آيات (الهي قمشه‌اي، فولادوند، آیت الله مکارم شیرازی و ...) پيام و رهنمود آيات را به خاطر مي‌سپارند و با ملاحظة متن عربي آيات به سؤالات مطروحه پاسخ مي‌دهند. در مرحله استانی، دبیرخانه استان‌‌ها در روز جمعه مورخ 19/4/88 آزمون مفاهیم جزء‌های 21، 22 و 23 را در مراکز خانه‌های نور استان به صورت حضوری برگزار نموده و پس از تصحیح پاسخنامه‌ها در محل دبیرخانه استان، تا تاریخ 31/4/88 یک نفر را به استان میزبان مرحله کشوری معرفی می‌نمایند. قابل ذکر است سؤالهای آزمون و پاسخهای مربوطه از طرف دبیرخانه ستاد عالی ارسال خواهد شد. سپس در مرحله کشوری امتحان حضوری کتبی از جزء 21 تا 25 ، برگزار می‌گردد.

5) رشته نهج البلاغه: هر یک از دبیرخانه های استانی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد، در رشته نهج البلاغه نیز در روز جمعه مورخ 19/4/88 آزمون حکمتهای 1 تا 250 نهج البلاغه را درمرحله استانی برگزار نموده و تا تاریخ 31/4/88 یک نفر را به دبیرخانه جشنواره استان میزبان معرفی می‌نمایند تا در مرحله کشوری و در امتحان حضوری از حکمتهای نهج البلاغه (480 حکمت) شرکت نمایند.

6) رشته اذان: شركت كنندگان در رشته اذان، بهتر است از مؤذنين مساجد بوده و غالباً اذان مسجد به عهده آنان باشد و داشتن تأييد كتبي امام جماعت مسجد الزامی است.

7) رشته ابتهال: شرکت‌کنندگان در این رشته بايد با استفاده از متن های ارزشمند ادبی در رابطه با تسبیح و تحمید پروردگار متعال با نغمات عربی در فرصت زمانی 7 تا 10 دقیقه اجرای برنامه نمایند. لوح فشرده اجرای شرکت کنندگان به دبیرخانه استان تحویل و از این طریق به استان میزبان مرحله کشوری ارسال می‌شود. سپس 10 اثر دارای حد نصاب نمره به مرحله کشوری دعوت می‌شوند تا به صورت حضوری رقابت نمایند.

تذكر: دبیرخانه‌های استانی تا تاریخ 31/4/88 فرصت دارند تا اسامی منتخبین رشته‌های مختلف را به دبیرخانه اجرائی پنجمین جشنواره قرآن (استان کردستان) معرفی نمایند.


اخبار استان‌ها

تبلیغات