اسامی هیئت داوران چهارمین جشنواره نشریات تجربی - یزد 1387


 
           اسامی داوران چهارمین جشنواره نشریات تجربی (یزد بهمن ماه 1387)

ردیف
      نام و نام خانوادگی
   بخش
1
محمد کریمی   
گزارش و خبر
2
محمد عزیزی
سرمقاله، طنز و کاریکاتور
3
رضا مقدمی
لوگو و صفحه آرایی
4
محسن حدادی
گفتگو


اخبار استان‌ها

تبلیغات