اسامی برگزیدگان چهارمین جشنواره نشریات تجربی - یزد 1387


1) گزارش
ردیف    نشریه     مدیرمسئول     رتبه    استان     جایزه
1     لبیک     عباس کیوان     اول     خ رضوی    لوح تقدیر+ 4 ربع سکه بهار آزادی
2    فانوس    احسان خالقی    دوم     قم     لوح تقدیر+ 3 ربع سکه بهار آزادی
3    ناور    علی خورشید کلایی    سوم    گلستان    لوح تقدیر+ 2 ربع سکه بهار آزادی


2) گفتگو
ردیف    نشریه     مدیرمسئول     رتبه    استان     جایزه
1    فانوس    احسان خالقی    اول     قم     لوح تقدیر+ 4 ربع سکه بهار آزادی
2     لبیک     عباس کیوان     دوم     خ رضوی    لوح تقدیر+ 3 ربع سکه بهار آزادی
3    سبز اندیشان     فرید علی دوست    سوم    آذربایجان شرقی    لوح تقدیر+ 2 ربع سکه بهار آزادی


3) عکس : رتبه اول نداشتیم
ردیف    نشریه     مدیرمسئول     رتبه    استان     جایزه
1    تا اوج    مهدی تیموری فرد    دوم    لرستان     لوح تقدیر+ 3 ربع سکه بهار آزادی
2    گل نرگس    محسن تورع     سوم     فارس    لوح تقدیر+ 2 ربع سکه بهار آزادی

4) طنز : رتبه اول نداشتیم
ردیف    نشریه     مدیرمسئول     رتبه    استان     جایزه
1    خوشه معرفت     ناصحی     دوم    خ رضوی     لوح تقدیر+ 3 ربع سکه بهار آزادی
2    سقا     لیلا مرادی     سوم     فارس    لوح تقدیر+ 2 ربع سکه بهار آزادی
3    آرمان ظهور     محمد حسینی    سوم     خ رضوی    لوح تقدیر+ 2 ربع سکه بهار آزادی


5) سرمقاله : رتبه اول نداشتیم
ردیف    نشریه     مدیرمسئول     رتبه    استان     جایزه
1    موعود     داود  رضایی    دوم    فارس    لوح تقدیر+ 3 ربع سکه بهار آزادی
2    ناور     رمضان  حمزه ای     سوم     گلستان     لوح تقدیر+ 2 ربع سکه بهار آزادی


6) صفحه آرایی : رتبه اول نداشتیم
ردیف    نشریه     مدیرمسئول     رتبه    استان     جایزه
1    مناره     احمد قائدی     دوم    بوشهر     لوح تقدیر+ 3 ربع سکه بهار آزادی
2    سلام سبز    احمد صوفی     سوم     مرکزی     لوح تقدیر+ 2 ربع سکه بهار آزادی

7) 5 نشریه برتر کشوری (عمومی)
ردیف    نشریه     مدیرمسئول     رتبه    استان     جایزه
1    گلبانگ    مجتبی محمودی     اول     خراسان رضوی    لوح تقدیر + 000/000/5 ریال
2    موعود     هانی آموزگار    دوم     فارس     لوح تقدیر + 000/500/4 ریال
3    محراب     محمد رضا  رضایی بخش    سوم     بوشهر    لوح تقدیر + 000/000/4 ریال
4    آفتاب پنهانی     مجید  وفایی شاهی    چهارم     یزد     لوح تقدیر + 000/500/3 ریال
5    سلام سبز    احمد صوفی     پنجم     مرکزی     لوح تقدیر + 000/000/3 ریال


8) بخش ویژه انقلاب:   شایسته تقدیر

ردیف    نشریه     مدیرمسئول     رتبه    استان     جایزه
1    سفیر    مجید رحمان پور    شایسته تقدیر    آذربایجان شرقی    لوح تقدیر + یک ربع سکه بهار آزادی
2    ندای دوست    جمال زارع     شایسته تقدیر    فارس    لوح تقدیر + یک ربع سکه بهار آزادی
3    قافله نور    عليرضا صداقت    شايسته تقدير    قم     



9) با توجه به سال نوآوری و شکوفایی نشریه های زیر مورد تقدیر قرار می گیرند      شایسته تقدیر
ردیف    نشریه     مدیرمسئول     رتبه    استان     جایزه
1    مصباح الهدایه    محمد رضا پیران     شایسته تقدیر    فارس    لوح تقدیر + یک ربع سکه بهار آزادی
2    منتظران     علی ترابی    شایسته تقدیر    خراسان رضوی    لوح تقدیر + یک ربع سکه بهار آزادی
3    در هیاهوی زمان     فیض الله کریمی     شایسته تقدیر    فارس    لوح تقدیر + یک ربع سکه بهار آزادی
4    آسمانی ها     سید محمد شجاعی    شایسته تقدیر    خراسان رضوی    لوح تقدیر + یک ربع سکه بهار آزادی
5    محراب عشق    علیرضا خادمی    شایسته تقدیر    فارس    لوح تقدیر + یک ربع سکه بهار آزادی

اخبار استان‌ها

تبلیغات