اسامی داوران هفتمین جشنواره قرآن - زنجان 1390

اسامی هیات داوران هفتمین جشنواره سراسری قرآن ویژه اعضاء کانونهای فرهنگی  و هنری مساجد کشور

اساتید: آقایان داوران رشته قرائت :شاه میوه ، شهیدی پور ، موسوی بلده ، عباسی، داوران رشته حفظ :آقایی، ربیعیان ، ستوده نیا ، لطفی نیا ، دولتی ، داوران

رشته های اذان و ترتیل فربین، ملکشاهی ، اخوان اقدم و استاد یاریگل و داوران رشته تفسیر حجج اسلام آقایان هاشمی و صفری

اخبار استان‌ها

تبلیغات