اسامی داوران ششمین جشنواره هنرهای نمایشی - خراسان شمالی 1389

   هیات داوران ششمین جشنواره هنرهای نمایشی (حضور)

ردیف         نام و نام خانوادگی استاد                       رشته
    1    علیرضا صمدی شادلو    تئاتر
    2    کریم اکبری مبارکه    تئاتر
     3    فتح الله نیازی    تئاتر
    4    رضا ایرانمنش    فیلم کوتاه
   5    ناصر باکیده    فیلم کوتاه
   6    مهدی حقیقی    فیلم کوتاه
   7    حمید رضا نعیمی    نمایشنامه نویسی
  8    محسن عظیمی    نمایشنامه نویسی
   9    فتح الله نیازی    نمایشنامه نویسی


اخبار استان‌ها

تبلیغات