اسامی داوران سومین جشنواره آواها و نغمه های آسمانی - مازندران 1386اسامی داوران جشنواره آواها و نغمه‌های آسمانی سرود

ردیف
نام و نام خانوادگی
سمت داوری
1
رحمت الله حسن پور
ارزش ادبی شعر
2
جمشید قلی زاده
موسیقی
3
سهراب اسکندری
همخوانی
4
فاطمه زاهدیان
ناظر فنی


اسامی داوران جشنواره آواها و نغمه‌های آسمانی  تواشیح  

ردیف
نام و نام خانوادگی
سمت داوری
1
علی فربین
صحت و فصاحت
2
سید کریم موسوی
حسن اجرا و هماهنگی
3
سید احمد مقیمی
صوت
4
حمید رضا فتاحی
ادب و شرایط
5
محمود اندرخوار
ارزش ادبی متن
6
مجید خدایاری
لحن
7
محمد شیرزاد
داور ناظر


اخبار استان‌ها

تبلیغات