اسامی هیات داوران سومین جشنواره هنرهای تجسمی (ترنج)

 
                      
 
 
                اسامی هیات داوران سومین جشنواره هنرهای تجسمی (ترنج)

ردیف
نام و نام خانوادگی استاد
         رشته
    1
مسعود نجابتی
گرافیک
    2
سید حسن موسی زاده
گرافیک
     3
امیر عبدالحسینی
گرافیک
    4
محمد تقی اسدی
خوشنویسی
   5
احمد آریا منش
خوشنویسی
   6
محمد سعید نقاشیان
خوشنویسی
   7
بهمن عبدی
کاریکاتور
 8
جواد علیزاده
کاریکاتور
   9
علی جهانشاهی
کاریکاتور
 10
رسول اولیاءزاده
عکاسی
 11
ابراهیم سلیمانی
عکاسی
    12
مسعود زنده روح
عکاسی
   13
هادی گل محمدی
طراحی و نقاشی
 14
احمد خلیلی فرد
طراحی و نقاشی
 15
غلامرضا خلیلی فرد
طراحی و نقاشی

اخبار استان‌ها

تبلیغات