بیانیه هیئت داوران سومین جشنواره هنرهای تجسمی

بسم الله الرحمن الرحیم

بیانیه مشترک هیأت داوران سومین جشنواره سراسری
هنرهای تجسمی (ترنج) ویژه اعضای کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور

مساجد بزرگترین و مهم‌ترین کانون فعالیت‌های اجتماعی هستند. کانونی که از یک سو بر معنویت، باورهای دینی و ارزش‌های مذهبی تمرکز دارد و از سوی دیگر، ریشه‌های فرهنگی جامعه را شکل می‌دهد. از منظر دیگر، هنر و معنویت به عنوان دو رکن اصلی ساختار جامعه ایرانی – اسلامی در مساجد دوام و قوام می‌یابند.
تاریخ هنر ایران اسلامی نشانگر آن است که در هر زمان که هنر و معنویت، دست در دست و شانه به شانۀ هم بوده‌اند، بزرگترین شاهکارهای هنری و پر محتواترین مفاهیم فرهنگی و دینی را پدید آورده‌اند. هر آن جا که معنا و مفهوم در قالب هنر بیان شده، به روح و جان مخاطب نشسته و نقش ماندگاری را ثبت کرده است.
جشنواره هنرهای تجسمی (ترنج)، با هدف بستر سازی شایسته برای بیان مفاهیم ارزشی در قالب هنر، هم‌نشین سازی هنر و معنویت در مساجد به عنوان کانون‌های مقدس و مردمی، شناسایی و جذب استعدادهای برتر، پرورش و آموزش هنرمندان جوان استانی و تمرکز بر جنبه‌های نظری و عملی خلق آثار هنری، سومین گام خود را پس سر می‌گذارد تا با تجربه‌ای پربار و توشه‌ای ارزشمند، آغاز دوره چهارم خود را جشن بگیرد.
هیأت داوران رشته‌های 5 گانه سومین جشنواره هنرهای تجسمی ترنج لازم می‌داند تا به بهانه برگزاری این جشنواره، توجه متولیان امور فرهنگی و هنری، برگزار کنندگان، کارشناسان و هنرمندان را به نکات اصلی و اساسی برگزاری جشنواره ترنج معطوف می نماید.
آموزش هنر و معضلات ریشه‌ای آن در سیستم آموزش کشور مهم‌ترین نکته‌ای است که در اغلب جشنواره‌های هنری بدان اشاره شده و در جشنواره ترنج نیز ضرورت اصلاح و بازنگری مباحث نظری و عملی هنرهای تجسمی را یاد آور می‌شود. از همین روست که بخش نهایی جشنواره در قالب کارگاههای عملی و ارایه پروژه، برنامه‌ریزی شده تا آثار نفرات برگزیده براساس موضوعات اعلام شده و با راهنمایی استادان انتخاب و معرفی شود.
همچنین این جشنواره معرف تلاش‌ها و دستاوردهای هنری کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد است و جوانان متعهدی را پوشش می‌دهد تا آینده هنرهای تجسمی ایران اسلامی را رقم بزنند، بر این اساس لازم است تا راهکارهای شایسته‌ای برای ارتقای سطح کیفی آثار هنری در این جشنواره فراهم شود تا علاوه بر تقویت جنبه‌های آموزش و خلق آثار کارگاهی، جنبه‌های نمایشگاهی و ارایه آثار بدیع و زیبا در قالب نمایشگاه نیز مد نظر قرار گیرد.
هیأت داوران حضور هنرمندان جوان و متعهد سراسر کشور را ارج نهاده و زحمات برگزار کنندگان و متولیان جشنواره را ارج می‌نهد. امید آن که این جشنواره در ادامۀ روند برگزاری براساس تجربه‌های دوره‌های گذشته و بهره‌مندی از نظرات و راهنمایی‌های کارشناسان و صاحبنظران، با اصلاح نقاط ضعف و تقویت نکات مثبت و تلاش روز افزون و ارتقای سطح کمی و کیفی مضاعف ادامه طریق نماید و به جشنواره ای شایسته برای جذب و شناسایی استعدادهای هنرمندان و جوان ایران اسلامی بدل شود.   


اخبار استان‌ها

تبلیغات