بیانیه هیئت داوران نخستین جشنواره سرود روستایی - هرمزگان 1391

                                         بیانیه هیات داوران اولین جشنواره سرود روستایی          
                                                    بنام آنکه هستی نام از او یافت

هیات داوران نخستین جشنواره سرود رضوی ویژه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد روستایی امروز بر خود بالید که در میان مردم خونگرم  و میهمان نواز روستای کردر شهرستان میناب استان هرمزگان حضور یافت و داور جشنواره را برعهده داشت. هیات داوران ضمن تقدیر و تشکر از میهمان نوازی مردم محترم روستای کردر و همه دست اندرکاران جشنواره ، برگزار کنندگان و شرکت کنندگان را به  رعایت موارد زیر توصیه می کند:
1-    استفاده از لباسها و آهنگهای بومی و محلی یرای توسعه فرهنگ و سرود روستایی
2-    شرکت در دوره های مختلف آموزشی و پرداختن به تکرار وتمرین  همراه با آموزش
3-    حمایت ازگروههای راهیافته به مرحله نهایی توسط دبیرخانه ستاد عالی کانونهای مساجد از طریق برگزاری دوره های آموزشی
درپایان بار دیگرهیات داوران از همه برگزارکنندگان جشنواره سرود روستایی بویژه برادر ارجمند جناب آقای میرزایی نسب مسئول دبیرخانه دائمی جشنواره بزرگ جوانان مساجد به دلیل پیگیری مجدانه در امر جشنواره سرود وهمه مردم ولایتمدار روستای کردر تقدیر و تشکر می نماید.

هیات داوران نخستین جشنواره سرود روستایی کانونهای مساجدکشور

اخبار استان‌ها

تبلیغات