آیین نامه پنجمین جشنواره نشریات تجربی - اردبیل 1389


مرحله : کشوری
استان میزبان : اردبیل
اختتامیه جشنواره : دهه سوم آبان ماه

شرح اجرا :
     در این جشنواره، نشریات تجربی کانونهای فرهنگی و هنری هر استان به دبیرخانه استان مربوطه ارسال می‌گردد. 5 اثر از هر استان به دبیرخانه مرکزی جشنواره ارسال شده و توسط اساتید و افراد ذی صلاح مورد بررسی قرار می‌گیرند. سپس60  نشریه انتخاب و از هر نشریه 2 نفر(شامل صاحب اثر ارسالی و مدیر مسئول یا سردبیر نشریه) برای حضور در مراسم اختتامیه دعوت می‌شوند.
در این جشنواره هرکانون دارای نشریه باید سه شماره متوالی از نشریه خویش را به همراه مشخصات هیات تحریریه (فرم های درخواست صدورمجوز، فرم شماره 1و2 آئین نامه انتشار) به دبیرخانه استان ارسال و دبیرخانه استان پس از انتخاب و ارسال آثار برگزیده به استان میزبان، سایر آثار جمع آوری شده را به کمیته سیاستگزاری و نظارت بر نشریات تجربی مساجد ارسال می‌کند .
گفتنی است به 5 نشریه برتر کشوری و نفرات برگزیده هر یک از بخشهای آن جوایزی اهدا می شود.

شرایط و ضوابط :
1-    قطع نشریات بايد ترجیحاً A4 بوده و حداقل 4 صفحه باشد.
2-    حداقل 60 درصد محتوای نشریات باید از توليدات اعضاي كانون فرهنگي هنري و اخبار كانون باشد.
3-    به منظور رعايت عدالت در بررسي، آثار بايد بصورت تك رنگ ارسال گردد.
4-    نشریات ارسالی بايد منتسب به كانون فرهنگي و هنري مسجد باشد.
5-    هيات تحريريه نشريات الزاما بايد از اعضاي كانون فرهنگي و هنري مساجد باشند.
6- کلیه آثار دارای حدنصاب  نمره در آیین نامه داوری، به بخش نمایشگاهی جشنواره راه پیدا می کنند.
7- آخرین مهلت ارسال نشریات از دبیرخانه استانها به استان میزبان (اردبیل) 5/8/88 می‌باشد.


    شایان ذکر است در طول مدت برگزاری جشنواره، دوره‌های آموزشی جهت مدیران مسئول و اعضای هیئت تحریریه نشریات و توسط اساتید مجرب برگزار خواهد شد.

تقویم جشنواره نشریات تجربی:
ارسال نشریات از دبیرخانه استانها  به استان میزبان (اردبیل)  حداکثر تا تاریخ 2/8/88
مهلت ارسال نشریات از استان میزبان به ستاد عالی جهت داوری نهایی حداکثر تا تاریخ 6/8/88
اعلام نتایج نهایی توسط استان میزبان به برگزیدگان : 15/8/88
زمان برگزاری جشنواره : دهه سوم آبان ماه 88
اخبار استان‌ها

تبلیغات