آیین نامه سومین جشنواره قرآن - قزوین 1386

به نام خدا

آيين نامه سومین  جشنواره قرآن جشنواره بزرگ جوانان مساجد

( استاني – كشوري )
قزوين - شهريور ماه 1386

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور

مقدمه :
برپايي جشنواره هاي قرآني در كشور بعنوان يكي از عوامل محرك جهت شكوفايي استعدادهاي قرآني, الگو سازي از نخبگان قرآني مساجد و ترويج فرهنگ قرآني در مساجد كشور مي باشد .
ستاد عالي كانونهاي فرهنگي هنري مساجد كشور بمنظور نيل به اهداف فوق و نيز با هدف نمايش توانمندي بالاي قرآني اعضاي كانونهاي فرهنگي هنري مساجد كشور اقدام به برگزاري جشنواره قرآني جوانان نموده است .

اهداف :
1-    فراهم آوردن زمينه انتقال تجربيات ، رشد و ارتقاء سطح قرآني اعضاي شركت كننده
2-    ايجاد انگيزه ، تلاش و رقابت در بين قرآن پژوهان مسجد علي الخصوص قشر جوان
3-    انتخاب و معرفي الگوهاي موفق و برجسته قرآني در حوزه مسجد ، اعم از خواهران و برادران

كليات :
سومين جشنواره بزرگ جوانان در بخش قرآن ويژه اعضاي كانونهاي فرهنگي هنري مساجد كشور در مقطع سني 16 تا 27 سال و در دو مرحله استاني و كشوري در تابستان 1386 برگزار خواهد شد .
-    ويژه برادران : حفظ ( 2 و 3 جزء تا مرحله استاني و 5 جزء تا مرحله كشوري ) ، قرائت ، اذان ( ويژه موذنين مساجد ) ، ترتيل خواني ( ويژه قاريان طرح تلاوت نور ) و مفاهيم
-    ويژه خواهران ( تا مرحله استاني ) : حفظ ( 2 ، 3 و 5 جزء ) ، قرائت و مفاهيم

ميزبان مرحله كشوري :
ميزبان مرحله كشوري ،  مسئول دبيرخانه هيات هماهنگي و نظارت بر كانونهاي فرهنگي هنري مساجد استان قزوين بوده كه در اين آيين نامه به عنوان دبير جشنواره قرآن عنوان مي گردد.

ضوابط و شرايط كلي :
1-    رشته هاي انتخابي در جشنواره قرآني بر اساس آيين نامه ارسالي از سوي ستاد جشنواره ها بوده و گسترش آن در ساير رشته ها امكان پذير نخواهد بود وليكن برگزاري يك برنامه خاص جنبي از سوي يك استان در مرحله استاني بلامانع است .
2-    شركت در جشنواره قرآني براي اعضاي محترم كانونهاي فرهنگي هنري مساجد به همراه معرفي نامه از مسئول كانون آزاد است .
3-    مقطع سني واجدين شرايط براي حضور در جشنواره 16 تا 27 سال مي باشد
4-    مرحله كشوري صرفا جهت برادران برگزار خواهد گرديد و انتخاب خواهران در مرحله استاني شايسته تقدير مي باشد .
5-    هر شركت كننده حق شركت در يكي از رشته ها را داشته اما شركت در رشته مفاهيم براي كليه شركت كنندگان در رشته هاي ديگر بلامانع مي باشد .
6-    از هر كانون يك نفر در هر رشته و از هر استان تنها يك نفر در هر رشته انتخاب شده و به مرحله كشوري راه پيدا خواهند كرد .
7-    كسب حداقل 70 از 100 امتياز بعنوان حد نصاب براي صعود در تمامي مراحل و تمامي رشته ها الزامي است .
8-    كساني كه رتبه ممتاز ( اول تا سوم ) استاني ويا كشوري سازمان اوقاف و امورخيريه را داشته باشند ويا سن آنها زير 15 سال باشد در مسابقات ثبت نام نمي شوند .
9-    شركت كنندگان هريك از رشته ها كه به مرحله كشوري راه پيدا مي كنند مي بايست در مسابقه كتبي مفاهيم و پيام آيات سوره بقره شركت نموده و حداقل 50 درصد سوالات كتبي را پاسخگو باشند .

توضيح رشته ها :
رشته ترتیل خوانی: شرکت در رشته ترتیل خوانی کل قرآن تلاون نور مساجد، تنها برای آن دسته از شرکت کنندگان که بطور ثابت در ترتیل خوانی تلاوت نور مساجد، غالباً حضور داشته باشند و این امر نیز به تأیید کتبی امام جماعت مسجد رسیده باشد جائز می باشد.
رشته اذان: شرکت کنندگان در رشته اذان، باید از مؤذنین همان مسجد باشند و غالباً اذان مسجد بعهده آنان باشد و این امر نیز به تأیید کتبی امام جماعت مسجد رسیده باشد.
رشته حفظ: در رشته حفظ سه بخش 5،3،2 جزء در نظر گرفته شده است و هر یک جزء باید پیوسته باشد اما توالی یک جزء با جزء دیگر الزامی نیست.. ضمناً تنها در رشته حفظ 5 جزء مرحله کشوری برگزار می شود.
رشته قرائت: رشته قرائت کل قرآن در دو مرحله مقدماتی و نهائی برگزار می شود. مرحله نهائی به دو شیوة مسابقه ای (درسی مجلسی) و مجلسی صرف برگزار می شود. برای انتخاب برگزیدگان ممتاز در نهایت 10 نفر در شیوة (درسی مجلسی) مسابقه ای تعیین می شوند و 3 نفر نیز در شیوة مجلسی صرف با توجه به این که داور بخش لحن مطابق آئین نامة ویژه قرائت مجلسی صرف نمرة خود را ثبت نموده و 3 نفر از نفرات فینال انتخاب   می شوند.
رشته مفاهیم: در رشته مفاهیم و پیام آیات، شرکت کنندگان با مطالعة ترجمة روان آیات (الهی قمشه ای، فولادوند و ...) پیام و رهنمود آیات را بخاطر می سپارند و با ملاحظة متن عربی آیات به سؤالات مطروحه پاسخ   می دهند.
مرحلة 1 (کانونها) مطالعة مفاهیم و پیام آیات سوره بقره
مرحله 2 (استانها) مطالعة مفاهیم و پیام آیات 5 جزء اول
مرحله 3 (کشوری) مطالعة مفاهیم و پیام آیات 10 جزء اول

شيوه اجرا :
اجراي كليه مفاد و امور مربوط به مراحل مختلف به استانهاي ذيربط واگذار شده ، ستاد عالي فقط نظارت كمي و كيفي اجراي مراحل را بعهده داشته و با اعزام ناظرين فني و اجرايي بر كليه امور  نظارت خواهد داشت .

الف ) مرحله استاني :
دبيرخانه هاي استانها مي بايست طبق اعلاميه ها و مكاتبات دبيرخانه ميزبان مرحله كشوري ( قزوين ) ، نسبت به شناسايي افراد ، به صورت زير اقدام نمايند .
استانها پس از برگزاري مسابقه ، اقدام به انتخاب نفرات برتر هر رشته مي نمايند . حداكثر زمان پايان رقابتهاي استاني ، 20/5/86 خواهد بود و اسامي نفرات برتر هر رشته به دبيرخانه برگزاري قرآن ( دبيرخانه استان قزوين ) ارسال مي گردد .
تبصره : استانهايي كه نياز و يا توانايي برگزاري اين مرحله را ندارند مي توانند اسامي نفرات منتخب خود را       ( يك نفر از هر رشته ) به استان ميزبان مرحله كشوري ارسال نمايند . بديهي است كه عدم انتخاب نفرات سطح بالا ، باعث حذف وي از رقابتهاي كشوري خواهد شد .
ب) مرحله كشوري :
پس از ارسال اسامي نفرات برتر استانها جهت رقابت در مرحله سراسري ، استان ميزبان اين مرحله ميبايست جدول اجرا و اسكان نفرات را حداكثر تا تاريخ 25/5/86 به استانهاي مربوطه اعلام نمايد .
لازم بذكر است كه بخشي از هزينه اياب و ذهاب نفرات راه يافته به مرحله كشوري ، از سوي استان ميزبان اين مرحله تامين خواهد شد .
پس از رقابتها ، هيات داوران 5 نفر برتر هر رشته را به ستاد جشنواره جهت تقدير اعلام خواهد كرد .

اقدامات دبيرخانه ها در برگزاري مرحله استاني :
1 ) تشكيل هيات داوران
دبيرخانه هاي استاني ميبايست نسبت به تشكيل هيات داوران ، از افراد زير دعوت بعمل آورد .
1-    داور مورد تاييد سازمان اوقاف و امور خيريه استان
2-    داور مورد تاييد سازمان تبليغات اسلامي استان
3-     يكي از كارشناسان مسلط به قرآن معرفي شده از سوي دبيرخانه استان
تذكر : جهت معرفي كارشناسان از مراجع فوق ، مراتب اعلام نياز با مكاتبات لازم و جلسات حضوري به اطلاع مبادي فوق رسانده شود و پي گيري هاي لازم مبذول گردد )
2 ) معيارهاي ارزيابي بطور نسبي
توضيح اين بخش در آيين نامه داوري جشنواره قرآن آمده است .
3 )  معيارهاي برشمرده  شده معيارهاي ارزيابي كه در بخش آيين نامه داوري ( به پيوست ) آمده است طي جلسه اي به هيات داوران ارائه گردد .
تبصره : درصورت احراز امتياز مساوي نفرات ، هيات داوران با توجه به دقت نظر هاي كارشناسي و به صلاحديد ، فرد برگزيده را انتخاب نمايند .
4 ) امكانات سمعي بصري و مكان مناسب در اختيار نفرات مربوطه قرار گيرد .
5 ) حداكثر مهلت شناسايي و معرفي نفرات برتر ( 1 نفر از هر رشته ) و ارسال اسامي آنها به دبيرخانه استان ميزبان مرحله كشوري ، 20/5/86 مي باشد لذا زمان فوق به هيات داوران اعلام شده تا پس از پايان مهلت مقرر ، نتايج را طي صورتجلسه اي ارسال شود .
6 ) پس از پايان ارزيابي ها و شناسايي و معرفي گروه برگزيده هر استان حق الزحمه اعضاي هيات داوران طبق تعرفه هاي موجود و باتوجه به بودجه هاي تخصيصي به ايشان پرداخت گردد .
7 ) استانها ميبايست مشخصات دقيق نفرات برگزيده را با قيد اطلاعات زير به همراه فتوكپي شناسنامه و تاييديه عضويت در كانون را به دبيرخانه جشنواره مستقر در استان ميزبان مرحله كشوري اعلام نمايند .
    الف ) اسامي دقيق نفرات
    ب ) برگ امتياز اشخاص
    ج ) تكميل فرم مشخصات فردي ( به پيوست )
9 ) پس از اعلام راهيابي فردي به مرحله كشوري از سوي هيات داوران ، دبيرخانه استان ميبايست سريعا مدير كانون را مطلع نموده و هماهنگي هاي لازم را جهت اعزام آن به استان ميزبان مرحله كشوري فراهم نمايد .
اقدامات دبيرخانه ميزبان مرحله كشوري :
هيات داوران :
هيات داوران از سوي ناظر فني جشنواره انتخاب شده و به استان ميزبان اعزام مي شوند .
نكته : استان ميزبان مي تواند نسبت به پيشنهاد داور سطح كشوري ، به ناظر فني جشنواره اقدام نمايد .
تبصره 1 : بيانيه هيات داوران ميبايست با تاييد و امضاي ناظر فني جشنواره صادر شده و  توسط داور اعزامي از ستاد جشنواره ها قرائت گردد .
تبصره 2 : معيارهايي كه ميبايست در جلسه معارفه و توجيهي به اطلاع اعضاي اين هيات برسد در بخش معيارهاي نسبي  آيين نامه داوري  آمده است بنابراين همان معيارها به اطلاع هيات داوران رسانده شده و به ايشان ابلاغ گردد .
تبصره 3 : هيات داوران ميبايست آيين نامه داوري جشنواره را ملاك ارزيابي قرارداده و هرگونه تغيير در آن ، تخلف محسوب شده و باطل مي باشد .
تبصره 4 : برگزيدگان در موارد زير تعيين و جهت دريافت جايزه به ستاد برگزاري معرفي شوند .
- تنديس بلورين ، لوح افتخار و سكه بهار آزادي :
نفرات منتخب هيات داوران ( اول تا پنجم هر رشته )
ستاد برگزاري جشنواره در استان ميزبان مرحله كشوري :
عطف به معرفي برگزيدگان استانها و برنامه ريزي صورت پذيرفته ، زمان و مكان دقيق ورود و اسكان و تاريخ دقيق اجراي هر فرد به ايشان اعلام شود . ضمن اينكه قيد عدم پذيرش افراد مازاد الزامي است و كليه استانها ملزم به ارسال يك قطعه عكس و فتوكپي شناسنامه كليه افراد گردند .
افتتاحيه :
1-    پس از ورود و اسكان افراد و انجام امور مربوطه به شناسايي دقيق طبق مدارك و تحويل كارت صادر شده براي آنها ( با امضاي دبير جشنواره – استان قزوين ) و اعلام جدول برنامه هاي جشنواره  ، مراسم افتتاحيه برگزار شود .
2-    اين مراسم حتي المقدور بسيار ساده و بي تكلف با تلاوت قرآن ، سرود جمهوري اسلامي ، خيرمقدم دبير اجرايي و گزارش دبير جشنواره و قرائت پيام وزير ارشاد ويا دبير ستاد عالي آغاز شود .
اجراها :
1-    اجراهاي افراد در فضايي مهيا شده كه از امكانات صوتي استانداردي مجهز باشد .
2-    حضور هيات داوران طبق ساعتهاي مقرر براي اجراها الزامي است . بنابراين كميته نظارت و ارزشيابي جشنواره بر حسن انجام برنامه داوري هيات داوران ، نظارت دقيق داشته باشد .
3-    پيشنهاد مي شود جهت هماهنگي هرچه بيشتر ، پيش از شروع جشنواره ، جلسه اي با هيات داوران برگزار شود تا موارد و نكات لازم توسط دبير جشنواره تاكيد گردد و همينطور نكاتي كه مد نظر آنان است بررسي شود تا هماهنگي كامل براي داوري كيفي آن هيات صورت پذيرد .
اختتاميه :
1-    برنامه ريزي چگونگي برگزاري بعهده ميزبانان گذاشته مي شود اما هر برنامه جنبي و فرهنگي كه طراحي شود ميبايست در جهت اهداف جشنواره باشد . از سوي ديگر از طولاني شدن زمان جلسه به ويژه تا قبل از اعلام آرا هيات داوران بشدت اجتناب شود .
2-    اهداي جوايز و تنديس هاي جشنواره به برگزيدگان از طرف مديران ارشد استان و ميهمانان شاخص حاضر در جلسه صورت پذيرد .

برنامه هاي جنبي :
1-    اجراي برنامه هاي جنبي در فواصل شروع و اتمام جشنواره در اختيار ميزبان مي باشد اما باز هم تاكيد مي شود از آنچه با اهداف جشنواره مغايرت دارد بشدت پرهيز شود .
2-    برگزاري نماز جماعت ، طرح تلاوت نور و برنامه هاي مذهبي ديگر پيشنهاد مي گردد .
3-    بازديد از جاذبه هاي استان ، دعوت از هنرمندان و سرشناسان بومي و كشوري جهت سخنراني هاي پژوهشي در صورت امكان و فرصت ، پيشنهاد مي شود .
4-    بهره گيري از تجربيات پرسنل امور قرآني و هنري ادارات ارشاد شهرستانها و ادارات كل ارشاد استانها كه سالها برگزار كننده جشنواره هايي از اين دست بوده اند پيشنهاد مي شود .
5-    دعوت از مديران كل استاني و ... باعث تقويت انگيزه شركت كنندگان و حضور مردم علاقمند در طول جشنواره خواهد شد .

و در پايان :
اميد است با ياري خداوند شاهد برگزاري هرچه كيفي تر جشنواره در مراحل استاني و كشوري باشيم تا انشاء الله ضمن حفظ و رعايت شأن و منزلت كانونهاي فرهنگي هنري مساجد ، باعث ارتقاء جايگاه رفيع اين كانونها و جلب و جذب جوانان به مسجد و كانونها باشيم .
نكته : از آنجا كه ستاد برگزاري سومين جشنواره بزرگ جوانان درصدد است از بهترين ميزبانان مراحل استاني و كشوري تقدير شايسته اي بعمل آورد ، ناظران كيفي اعزامي موظفند درخصوص چگونگي اجراي مفاد اين آيين نامه، گزارش مبسوط و دقيقي تهيه و در پايان جشنواره ها به اداره كل هنري ستاد اعلام نمايند.

اداره كل هنري ستاد عالي
كانونهاي فرهنگي هنري مساجد كشور

اخبار استان‌ها

تبلیغات