آیین نامه فنی دوازدهمین جشنواره قرآن (مدها مّتان ) کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور

یالطیف

« آیین نامه  فنّی  دوازدهمین جشنواره  قرآن (مدها مّتان )   کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور»

  1. کلیات رشته‌ی قرائت (تحقیق و ترتیل)


امتيازات رشته قرائت در بخشهای مختلف به شرح زير محاسبه مي‌شود:

تجويد: 35 امتياز          لحن: 30 امتیاز                وقف و ابتدا: 15 امتياز             صوت: 20 امتیاز               

 

* آيات قرائت هرشرکت‏کننده، با فاصله قرائت یک نفر و به قيد قرعه تعيين مي‌شود.

* مبناي مسابقات رشته قرائت قرآن در تمام مراحل، روايت حفص از عاصم و از کل قرآن مجید می باشد

* در رشته قرائت (تحقیق)استان‌هایی که تعداد کانون‌های فرهنگی و هنری آنها تا تاریخ 15/1/96 از900  تا 1300 باب  می‌باشد، می‌توانند نفرات اول و دوم  و استانهایی که تعداد کانونهای فرهنگی و هنری آنها تا تاریخ مذکور بالای 1300 باب می باشد نفرات اول تا سوم  مرحله استانی خود را برای مرحله کشوری به استان میزبان (خراسان رضوی) معرفی نمایند.ضمناً تمامی استانها می توانند فیلم تلاوت های چهار نفر اول مرحله استانی را در اسرع وقت برای استان میزبان مرحله کشوری ارسال نمایند تا پس از بررسی توسط دبیرخانه دائمی جشنواره جوانان مساجد در صورت لزوم سهمیه استان ها تغییر یابد.

* براي كسب رتبه و جواز حضور در مرحله کشوری ، حداقل امتياز كسب‌شده توسط شرکت‏کنندگان می بایست به شرح ذيل باشد:

 

                   عنوان

مرحله

تجويد

لحن

صوت

وقف و ابتدا

جمع کل

استان

27

19

13

11

70

* درصورت به‌تساوی رسيدن امتیازات دو يا بيش از دو نفر از شرکت‏کنندگان، تعیین رتبه ممتاز پس از بررسی بخشهای نمرهدهی صورت میپذیرد که به ترتیب اولویتعبارت است از:

تجويد، لحن، صوت ، وقف و ابتدا2-کلیات رشته‌ی حفظ قرآن


1. براي كسب رتبه جهت دریافت جواز حضور در مرحله بعد، حداقل امتياز كسب‌شده توسط شرکت‏کنندگان       می بایست بر اساس جدول ذيل باشد:

 

عنوان

مرحله

حسن حفظ

تجويد

وقف و ابتدا

صوت

لحن

جمع کل

استان

75

24

11

12

18

140


2. درصورت به تساوي رسيدن امتیازات دو يا بيش از دو نفر از شرکت‏کنندگان، تعیین رتبه ممتاز پس از بررسی بخشهای نمرهدهی صورت میپذیرد که به ترتیب اولویت در بخش های مختلف رشته ی حفظ عبارت است از: صحت حفظ، تجويد، وقف و ابتدا، لحن و صوت.

3. مسابقات رشته حفظ کل قرآن کریم در مرحله کشوری، دو مرحله‌اي و به شرح زیر است:

3 ـ 1. مرحله اول (مرحله مقدماتی)

3 ـ 2. مرحله دوم (مرحله نهایی) که نفرات برتر پس از جمع امتیازات مرحله مقدماتی به آن راه می‌یابند.

4. مسابقات سایر بخش های رشته ی حفظ قرآن کریم در مرحله کشوری، یک یا دومرحله‌اي (براساس نظر مشترک دبیرخانه دائمی جشنواره های فرهنگی و هنری جوانان مساجد کشور و هیئت محترم داوران) است.

تبصره: حد نصاب برای حضور حافظان در مرحله دوم کشوری، کسب 80 امتیاز از 100 امتیاز حسن حفظ در مرحله اول است.

5. اجزاء مورد مسابقه می بایست پیوسته باشند لکن در صورت عدم پیوستگی باید طوری باشد که هنگام مسابقه بتوان آنها را به دو قسمت مساوی تقسیم کرد.

***شرکت کنندگان رشته حفظ که در ادوار گذشته از مرحله استانی به مرحله کشوری راه یافته اند، نمی توانند در مقطع پایین تر شرکت نمایند.

6. در رشته حفظ کل استان‌هایی که تعداد کانون‌های فرهنگی و هنری آنها تا تاریخ 15/1/96 از900 تا 1300 باب  می‌باشد، می‌توانند نفرات اول و دوم  و استانهایی که تعداد کانونهای فرهنگی و هنری آنها تا تاریخ مذکور بالای 1300 باب می باشد می توانند نفرات اول تا سوم  مرحله استانی خود را برای مرحله کشوری به استان میزبان(خراسان رضوی) معرفی نمایند.ضمناً تمامی استان ها می توانند فیلم مسابقه  چهار نفر اول مرحله استانی را در اسرع وقت برای استان میزبان مرحله کشوری ارسال نمایند تا پس از بررسی توسط دبیرخانه دائمی جشنواره های فرهنگی وهنری جوانان مساجد در صورت لزوم سهمیه استان ها تغییر یابد.


3-کلیات رشته‌ی اذان

امتیازات رشته اذان در بخشهای مختلف به شرح زیر محاسبه می شود:

صوت :35 امتیاز     لحن :35 امتیاز   صحت و فصاحت الفاظ و عبارات:20 امتیاز      اجرای ممتاز:10 امتیاز

حداقل امتیاز کسب شده توسط شرکت کنندگان جهت حضور در مرحله کشوری باید بر اساس جدول زیر باشد:

 

عنوان

مرحله

صوت

لحن

صحت و فصاحت الفاظ و عبارات

اجرای ممتاز

جمع کل

استان

27

27

  13

3

70


4-کلیات رشته‌ی مفاهیم قرآن و نهج البلاغه  

در جشنواره دوازدهم این رشته تنها در مرحله استانی و به صورت اینترنتی و کتبی برگزار خواهد شد. جزوه‌ای با موضوع "نماز و امربه معروف و نهی از منکر در قرآن و نهج البلاغه" تهیه و فایل pdf  این جزوه از تاریخ 22/4/96 در پایگاه اطلاع رسانی جشنواره جوانان مساجد به نشانی www.javananemasajed.ir قرار خواهد گرفت. تمامی شرکت کنندگان  در دوازدهمین جشنواره مدهامّتان می بایست تا پایان صفحه 54 (فصل اول)  را مطالعه و  از ساعت 10 تا 17 در تاریخ 20/ 5/96 در آزمون کتبی و اینترنتی مفاهیم شرکت نمایند. نمره کسب شده توسط شرکت کنندگان در این بخش تاثیر بسزایی در نمرات مرحله استانی و کشوری ایشان دارد. علاقمندان به شرکت در رشته  مفاهیم می بایست با مطالعه کل جزوه مورد نظر از ساعت 10 تا 17 روز جمعه مورخ  28/7/96 در آزمونی که بصورت سراسری و در  پایگاه اطلاع رسانی جشنواره جوانان مساجد طراحی و بارگزاری خواهد شد، شرکت نمایند.آزمون مذکور در تاریخ های مورد نظر هم به صورت اینترنتی و هم به صورت مکتوب برگزار خواهد شد(ان شاالله) و پس از بررسی های لازم از 12 نفر برتر آزمون برگزار شده که بالاترین امتیاز را کسب کرده باشند، از طریق دبیرخانه دائمی جشنواره جوانان مساجد تقدیر به عمل خواهد آمد.5-کلیات رشته‌ی تصحیح قرائت حمد و سوره و اذکار نماز

این رشته فقط در مرحله استانی و برای گروه سنی 8 تا 15 سال برگزار خواهد شد. در این رشته با اقامه یک رکعت نماز توسط شرکت کنندگان ، قرائت(حمد، سوره،افعال و اذکار نماز) آنها در حضور داوران بررسی و تصحیح خواهدشد.

* پس از پایان داوری از نفرات برتر(کسانی که حداقل 80 درصد امتیاز را کسب کرده باشند) تقدیر به عمل خواهد آمد.


دبیرخانه دائمی جشنواره های فرهنگی  و هنری جوانان مساجد کشور


اخبار استان‌ها

تبلیغات