اسامی هیئت داوران سومین جشنواره شعر و قطعات ادبی - کرمانشاه 1386


اسامی داوران سومین جشنواره گلدسته های سپید کرمانشاه آذر1386

                    
 ردیف
 نام و نام خانوادگی
   بخش
1
اسماعیل امینی
شعر سنتی
2
سعید بیابانکی
شعرنو
3
سید عباس سجادی
متن ادبی
4
مجتبی نام آور
متن ادبی

اخبار استان‌ها

تبلیغات