اسامی هیئت داوران پنجمین جشنواره قرآن


 اسامی هیات داوران پنجمین جشنواره قرآن


ردیف
نام و نام خانوادگی استاد
 رشته
بخش
   1
حجت الاسلام علیرضا شاه فضل
حفظ
حسن حفظ
   2
حسین عبدالملکی
حفظ
صوت و لحن
   3
فرید عزت پور
حفظ
تجوید
   4
اسماعیل تمهیدی
حفظ
وقف و ابتدا
   5
معتزّ آقایی
قرائت و ترتیل
وقف و ابتدا
   6
علی فربین
قرائت و ترتیل
تجوید
   7
مهدی قره شیخ لو
قرائت و ترتیل
صوت
   8
سید حسین شریفیان
قرائت و ترتیل
لحن
   9
محمود لطفی نیا
قرائت و ترتیل –
اذان و ابتهال
لحن
 10
بهروز یاریگل
اذان و ابتهال
تجوید،وقف وابتدا،آداب شرایط و ارزش متن
 11
زاهد مرادی
اذان و ابتهال
صوت

اخبار استان‌ها

تبلیغات