اسامی برگزیدگان پنجمین جشنواره هنرهای نمایشی - کرمان 1388

در بخش فیلم کوتاه داستانی از میان 36 فیلم رسیده به دبیرخانه جشنواره هیأت داوران 6 فیلم را بعنوان کاندیدای اثر برتر مشخص می نماید که عبارتند از «آخرین سکه» ساخته خانم انسیه روشن از استان مرکزی؛ «گناه دو هزار تومانی » ساخته جواد نادری و حسین مختاریه از استان خراسان رضوی؛ « نماز» ساخته محمد علی شریفی نیا از استان خراسان جنوبی؛ « کلید» ساخته خانم بهناز صادقی از استان خراسان رضوی؛ «یهودا» ساخته مجتبی غلام دوست از استان گیلان؛«در» ساخته مهدی دانش رفتار از استان گیلان و در نهایت در این بخش هیأت داوران فیلم داستانی «آخرین سکه» ساخته خانم انسیه روشن از استان مرکزی را بعنوان کار برتر معرفی می نماید.

در بخش مستند: از میان 20 فیلم رسیده به دبیرخانه جشنواره هنر های نمایشی هیأت داوران 4 فیلمرا بعنوان کاندیدای اثر برتر این بخش معرفی می نماید که عبارتند از « همدلان» ساخته سید مرتضی سید فاتحی از استان کردستان؛ « یاران رفته» ساخته سید عباس طهماسبی از استان فارس ، « الماس زیر خاکستر» ساخته مسعود سلیمانی سپهر از استان خوزستان و« زیارت امیر» ساخته آقای حمید مجید زاده از استان کرمان و در نهایت در این بخش هیأت داوران فیلم «همدلان» ساخته سید مرتضی سید فاتحی از کردستان را بعنواد اثر برتر معرفی می نماید.

در بخش نماهنگ: از میان 30 اثر رسیده به  دبیرخانه جشنواره هنرهای نمایشی هیأت داوران 2 اثر را به عنوان کاندیدای اثر برتر معرفی می نماید که عبارتند از: « دستهای سبز» ساخته آقایان حسن و حسین صید خانی از استان ایلام و « شهدای دهستان عزیزک» ساخته خانم فاطمه شعبانی از استات مازندران که در نهایت هیأت داوران اثر « دست های سبز » ساخته آقایان حسن و حسین صید خانی از استان گیلان را بعنوان اثر برتر معرفی می نمایند.

بخش پویانمایی: از میان 10 اثر رسیده به دبیرخانه جشنواره هیأت داوران 2 اثر را بعنوان کاندیدای اثر برتر معرفی می نمایند که عبارتند از: «نقش من» ساخته آقای محمد مهدی شامی از استان زنجان و « تنها اگر دمی» ساخته آقای علی شور ورزی از استان خراسان رضوی. و در نهایت هیأت داوران فیلم « تنها اگر دمی » ساخته آقای علی شورورزی از استان خراسان رضوی را بعنوان اثر برتر معرفی می نواید.

در بخش گزارش عملکرد کانون: در این بخش از میان 10 اثر رسیده به دبیرخانه جشنواره هیأت داوران 2 فیلم را بعنوان کاندیدای برتر معرفی می نماید که عبارتند از «گزارش عملکرد کانون ام ابیها» ساخته آقای محمد محمد خانی  از استان کهگیلویه وبویر احمد و «گزارش عملکرد کانون معراج» ساخته آقای رضا ملایی از استان  مازندران. در نهایت فیلم گزارش عملکرد کانون فرهنگی ام ابیها ساخته آقای محمد محمد خانی از استان کهگیلویه و بویر احمد بعنوان اثر برتر معرفی می نماید.اخبار استان‌ها

تبلیغات