اسامی برگزیدگان دومین جشنواره هنرهای تجسمی – خوزستان 1388

 
           

 
 
 
ردیف
 
نام و نام خانوادگی
نام رشته
گرایش
نام استان
رتبه
1
رضا زارع
عکاسی
.......
اردبیل
اول
2
مسعود شیخ ویسی
عکاسی
.......
سیستان و بلوچستان
دوم
3
هادی فائزی
عکاسی
...........
آذربایجان شرقی
سوم
4
سید رسول آقامیری
خوشنویسی
نستعلیق
اصفهان
اول
5
فیروز نصیری
خوشنویسی
نستعلیق
خوزستان
دوم
6
اسماعیل کاظمی
خوشنویسی
نستعلیق
فارس
سوم
7

 فیصل طیار زاده
خوشنویسی
نستعلیق سیاه مشق
خوزستان
اول
8
وحید بخت
خوشنویسی
نستعلیق سیاه مشق
فارس
دوم
9
محمد علی ترکمان جو
خوشنویسی
نستعلیق سیاه مشق
فارس
دوم
10
سعید رنجبر
خوشنویسی
نستعلیق سیاه مشق
خوزستان
سوم
11
علیشاولی
خوشنویسی
نستعلیق سیاه مشق
خوزستان
سوم
12

حسن صالحیان
خوشنویسی
خط ثلث،
خراسان رضوی
اول
13
جوادمؤمنی
خوشنویسی
خط ثلث،
همدان
دوم
14
قدرت الله تاجمیر عالی
خوشنویسی
خط ثلث،
خوزستان
سوم
15
عبدالله قهرمان الله وردیخان
خوشنویسی
خط ثلث،
خراسان شمالی
سوم
16


سیدمحمود بعاجی
خوشنویسی
نسخ
خوزستان
دوم
17
لیلا شیر علی
خوشنویسی
نسخ
اصفهان
سوم
18


مصطفی رضایی
خوشنویسی
خط شکسته
اصفهان
اول
19
غفور اسکندری
خوشنویسی
خط شکسته
خوزستان
دوم
20
شهرام ستاره
خوشنویسی
خط شکسته
خوزستان
دوم
21
یاسر گنجعلی
خوشنویسی
خط شکسته
سیستانو بلوچستان
سوم
22
روح الله محمودیان
گرافیک
طراحی پوستر با رایانه
خراسان شمالی
اول
23
 حجت پولادی
گرافیک
طراحی پوستر با رایانه
چهارمحال بختیاری
دوم
24
نرگسشاعری
گرافیک
طراحی پوستر با رایانه
خوزستان
سوم
25
صفا تامولی طرفی
گرافیک
طراحی پوستر با رایانه
خوزستان
سوم
26


سهیلا شولی
نقاشی
رنگ روغن
خوزستان
دوم
27
رضا هادی زاده
نقاشی
رنگ روغن
خوزستان
سوم
28
فاطمه اسماعیل پور
نقاشی
رنگ روغن
مازندران
شایسته تقدیر

اخبار استان‌ها

تبلیغات