اسامی برگزیدگان چهارمین جشنواره قرآن – گیلان 1387

اسامی برگزیدگان چهارمین جشنواره قرآن – گیلان 1387
                                          حفظ 5 جزء
 
ردیف
نام و نام خانوادگی
استان
امتیاز کل
رتبه
1
مصطفی قره باغی
همدان
95.5
اول
2
سجاد رحیمی
اصفهان
95.25
دوم
3
احمد برزگر
تهران
95
سوم
 
 
                                 حفظ 10 جزء
 
ردیف
نام و نام خانوادگی
استان
امتیاز کل
رتبه
1
حسن سلیمانی
زنجان
95
اول
2
مهرداد نجفی
همدان
93.5
دوم
3
مهدی پهلوان
گیلان
93.25
سوم
 
قرائت مجلسی صرف – نفرات برتر سومین جشنواره قرآن – قزوین 86
 
ردیف
نام و نام خانوادگی
استان
تجوید (35)
وقف و ابتدا (15)
صوت (20)
لحن (30)
امتیاز کل
 ( 100)
رتبه
1
سعید پرویزی
تهران
30
14.75
16.25
24
85
اول
2
حامد ولی زاده
آذربایجان غربی
31.5
14.5
14.75
23.5
84.25
دوم
3
جواد رفعتی
قزوین
32.25
15
14
20.5
81.75
سوم
 
 
قرائت درسی
ردیف
نام و نام خانوادگی
استان
تجوید (35)
وقف و ابتدا (15)
صوت (20)
لحن (30)
امتیاز کل ( 100)
رتبه
1
محمد رضا جعفری
گیلان
30
14.5
16
28
88.5
اول
2
بهرام بهرامی
کرمانشاه
29.25
14
15.75
28
87
دوم
3
وحید حسینی
بوشهر
31.25
13.5
14.75
26.5
86
سوم
 
 
 
 
ترتیل
 
ردیف
نام و نام خانوادگی
استان
تجوید (35)
وقف و ابتدا (15)
صوت (20)
لحن (30)
امتیاز کل
( 100)
رتبه
1
مرتضی خدابخشی پور
گیلان
32.5
14.5
17.5
24.5
89
اول
2
بابک ولیزاده
آذربایجان غربی
30
15
17.25
23.75
86
دوم
3
مصطفی انصاری فر
همدان
31
15
14
25
85
سوم
 
 
مفاهیم قرآن
 
ردیف
نام و نام خانوادگی
استان
رتبه
1
رضا اخلاص کیش
بوشهر
اول
2
رسول مجیدی
قزوین
دوم
3
مهدی آبروشن
سیستان و بلوچستان
سوم
 
 
مفاهیم نهج البلاغه
 
ردیف
نام و نام خانوادگی
استان
رتبه
1
امیر منصوری
مرکزی
اول
2
احمد فاضل پور
هرمزگان
دوم
3
علی اصغر سلیمانی
کرمانشاه
سوم
 
 
اذان
ردیف
نام و نام خانوادگی
استان
صوت (25)
لحن (30)
تجوید و فصحات (30)
وقف و ابتداء (5)
امتیاز کل
رتبه
1
ابوالفضل عسکری
مرکزی
30.5
27
27.75
5
90.25
اول
2
حمزه مؤذن
خراسان رضوی
31
27
27
5
90
دوم
3
محمد رضا اکبر زاده
تهران
33
25
25.5
5
88.5
سوم
 
 
 
ابتهال
 
ردیف
نام و نام خانوادگی
استان
صوت (30)
لحن (40)
تجوید و وقف و ابتدا (10)
آداب و شرایط (10)
ارزش متن (10)
امتیاز کل
رتبه
1
احمد راهی مالکی
خوزستان
27.5
35
7
10
9
88.5
اول
2
حسین رفیعی
گیلان
27.5
34
8
9
9
87.5
دوم
3
محسن یاراحمدی
لرستان
24.5
31
4
6
10
75.5
سوم

اخبار استان‌ها

تبلیغات