اسامی برگزیدگان سومین جشنواره آواها و نغمه های آسمانی - مازندران 1386

اسامي گروه‌هاي برتر جشنواره آواها و نغمه‌ها

رديف
عنوان رشته
رتبه
نام گروه
نام استان
1
تواشيح
اول
ياسين
مازندران
2
تواشيح
دوم
كوثر ولايت
يزد
3
تواشيح
سوم
طه
مازندران
4
سرود
اول
امام حسين
مركزي
5
سرود
دوم
وطن
گلستان
6
سرود
سوم
قدس
گيلان

اخبار استان‌ها

تبلیغات