اسامی برگزیدگان سومین جشنواره قرآن - قزوین 1386

اسامي نفرات برگزيده جشنواره قرآن
 
رديف
عنوان رشته
رتبه
نام و نام خانوادگي
نام استان
1
مفاهيم
اول
غلامرضا ترابيان
همدان
2
مفاهيم
دوم
سجاد   درويش‌پور
قزوين
3
مفاهيم
دوم
محمد   فضل‌الله پور
فارس
4
مفاهيم
سوم
محمد رضا محسني
خوزستان
5
مفاهيم
سوم
محمد عليزاده
گلستان
6
قرائت
اول
جواد رفعتي
قزوين
7
قرائت
دوم
علير‌ضا رضايي
خراسان جنوبي
8
قرائت
دوم
حامد وليزاده
آذربايجان غربي
9
قرائت
سوم
مهدي استانستي
خراسان جنوبي
10
قرائت
سوم
سعيد پرويزي
تهران
11
حفظ 5 جزء
اول
حسن سليماني
زنجان
12
حفظ 5 جزء
دوم
مهرداد نجفي
همدان
13
حفظ 5 جزء
دوم
محمد محسني
مازندران
14
حفظ 5 جزء
سوم
شهريار ثابتي
چهارمحال و بختياري
15
حفظ 5 جزء
سوم
هاني فكري
كرمان
16
اذان
اول
محمد متولي طاهر
مازندران
17
اذان
دوم
يحيي محرم‌نژاد
تهران
18
اذان
دوم
حسين   دستجردي
يزد
19
اذان
سوم
يحيي داداشي
زنجان
20
اذان
سوم
محسن احمدلو
مركزي
21
ترتيل
اول
حسن دانش
يزد
22
ترتيل
دوم
رحيم شريفي
خوزستان
23
ترتيل
دوم
محمد اميرعباسيان
فارس
24
ترتيل
سوم
محمدرضا خدابخشي‌پور
ايلام
25
ترتيل
سوم
مهدي بزرگ‌زاده ايماني
اصفهان

اخبار استان‌ها

تبلیغات