اسامی برگزیدگان سومین جشنواره هنرهای نمایشی - خراسان جنوبی 1386اسامی نفرات برتر سومین جشنواره هنرهای نمایشی - رشته نمایشنامه نویسی (اقامه عشق - 86)

1-    آقای وحید حسن احمدی  - استان بوشهر
2-    آقای قباد بیرانوند  - استان لرستان
3-    خانم هنگامه روح تافی – کرمانشاه

=================

اسامی نفرات برتر سومین جشنواره هنرهای نمایشی - رشته عکس (اقامه عشق - 86)

1-    آقای امیر حسین عمرانی  - استان اصفهان
2-    آقای مرتضی شفیعی  - استان آذربایجان شرقی
3-    آقای حسین ربیعی – مرکزی
=================

اسامی نفرات برتر سومین جشنواره هنرهای نمایشی - رشته فیلم کوتاه (اقامه عشق - 86)

1-    آقای علی مدهوشیان نژاد  - استان مازندران (در اختتامیه اعلام نشد)
2-    آقای مرتضی عدلی  - استان اردبیل
3-    خانم رویا علیپور  – قـزوین

 تقدیر ویژه : ابوالفضل کمالی اردکانی – یـزد

اخبار استان‌ها

تبلیغات