اسامی برگزیدگان دومین جشنواره شیوه های نوین تدریس معارف دین - گیلان 1390

اسامی برگزیدگان دومین جشنواره شیوه های نوین تدریس معارف دین - گیلان 1390

رشته : قرآن با محوریت روانخوانی
1-    سرکار خانم ملکه مطهری از کهگیلویه و بویر احمد – شایسته تقدیر
2-    سرکار خانم مریم رحمانی از اصفهان – شایسته تقدیر
3-    سرکار خانم فرشته رضیان از همدان – شایسته تقدیر

رشته : اعتقادات با محوریت معاد
1-    جناب آقای مهدی قدرتی از خراسان جنوبی – رتبه اول
2-    سرکار خانم عفت یوسفی پور از گیلان – رتبه دوم
3-    جناب آقای مجید رعنایی از فارس – رتبه سوم

رشته : احکام با محوریت روزه
1-    جناب آقای مسعود مرادجوی از همدان – شایسته تقدیر
2-    سرکار خانم مریم امیدی از خوزستان – شایسته تقدیر
3-    جناب آقای محمدرضا حدادیان از خراسان رضویی – شایسته تقدیر

رشته : اخلاق با محوریت آداب سفر
1-    جناب آقای محمدرضا جاهد از خوزستان – رتبه اول
2-    سرکار خانم راضیه زارعی از فارس – شایسته تقدیر
3-    جناب آقای علیرضا ساعدی از خوزستان – شایسته تقدیر  

1-    حجت الاسلام و المسلمین یوسف قدوسی نیا – رشته احکام با محوریت روزه – شایسته تقدیر
2-    حجت الاسلام و المسلمین اصغر علیزاده – رشته اعتقادات با محوریت معاد – شایسته تقدیر
3-    حجت الاسلام و المسلمین علی مویدی – رشته اعتقادات با محوریت معاد – شایسته تقدیر
4-    حجت الاسلام و المسلمین ابوالفضل باقری- رشته احکام با محوریت روزه  و رشته اعتقادات با محوریت معاد – شایسته تقدیر

اخبار استان‌ها

تبلیغات