اسامی هیئت داوران پنجمین جشنواره نشریات تجربی - اردبیل 1389


هیئت داوران پنجمین جشنواره سراسری نشریات تجربی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور:

محمد کریمی         سیدنظام الدین موسوی         فرید مرتضوی        ابوالفضل عمویی          مجتبی توانگر

اخبار استان‌ها

تبلیغات