اسامی داوران پنجمین جشنواره آواها و نغمه های آسمانی - آذربایجان شرقی 1388

اسامی هیئت داوران پنجمین جشنواره آواها و نغمه های آسمانی - آذربایجان شرقی 1388

- داوران رشته تواشیح : 
اساتید آقایان: حسن ربیعیان - علی فربین - محمد رضا جنتی - محمد درتراش-محمدزاده-خدایاری -درستکار

- داوران رشته سرود:
اساتید آقایان: شهروز حقی - صمد جلالیان - حسین ولی‌پور و علی خراسانی

اخبار استان‌ها

تبلیغات