اسامی داوران ششمین جشنواره آواها و نغمه های آسمانی - مازندران 1389

اسامی داوران ششمین جشنواره آواها و نغمه های آسمانی - مازندران 1389


رشته سرود:

اسامي داوران : رحيم حيدرپور        شهروز حقي       صمد جلاليان


رشته تواشیح:

محمد جعفر صاحبي                                                   سيد احمد ميريان

علي اصغر برومند                                                        مجيد آهنگري

محمدرضا جنتي

اخبار استان‌ها

تبلیغات