اسامی داوران پنجمین جشنواره هنرهای نمایشی - کرمان 1388

اسامی داوران پنجمین جشنواره هنرهای نمایشی - کرمان 1388

- رشته تئاتر:

اساتید آقایان: شهرام کرمی - حمید رضا نعیمی - فتح الله نیازی


- رشته نمایش نامه نویسی:

اساتید آقایان: نصر الله قادری - فتح الله نیازی


- رشته فیلم کوتاه:

اساتید آقایان: شهرام حقیقی - رضا ایرانمنش

اخبار استان‌ها

تبلیغات