اسامی داوران سومین جشنواره هنرهای نمایشی - خراسان جنوبی 1386


اسامی داوران سومین جشنواره هنرهای نمایشی :

سعید کشن فلاح                    سید جواد هاشمی              رسول اولیا زاده

اخبار استان‌ها

تبلیغات