اسامی هیات داوران سومین جشنواره قرآن (استان قزوین )-شهریور1386

 
                   
                 اسامی هیات داوران سومین جشنواره  قرآن (استان قزوین )-شهریور1386

 
 
ردیف
نام و نام خانوادگی استاد
  رشته
بخش
1
محمد مهدی بحرالعلوم
حفظ و اذان
حسن حفظ
2
محمد کاظم ندّاف
حفظ و اذان
صوت
3
جواد قلی پور
حفظ و اذان
تجوید
4
علی اکبر ملکشاهی
حفظ و اذان
وقف و ابتدا و لحن
5
کریم دولتی 
قرائت و ترتیل
وقف و ابتدا
6
مهدی قره شیخلو
قرائت و ترتیل
تجوید
7
محمود لطفی نیا
قرائت و ترتیل
صوت
8
علی فربین
قرائت و ترتیل
لحن

اخبار استان‌ها

تبلیغات