بیانیه هیات داوران ششمین جشنواره شعر و قطعات ادبی جوانان مساجد


    بسم الله الرحمن الرحیم

                             بیانیه هیات داوران ششمین جشنواره شعر و قطعات ادبی جوانان مساجد

        شعر به عنوان هنر ملی ایرانیان قرین این افتخار بزرگ است که بیش از هزار سال محمل اصلی فرهنگ  اندیشه و معنویت بده است چندان که به پایه ای  از اعتبار و ارجمندی رسیده است که بسیاری ازاهل خرد و دانش و دیانت به پایه ای از اعتبار و ارجمندی رسیده است که بسیاری از اهل خرد و دانش و دیانت و حکیمان و متالهان بزرگ به شعر اقبال کرده اند وبخشی از تجربه ها و رهاوردهای دانش و اندیشه خود را به زبان شعر بیان نموده اند . همجواری شعر و معنویت و همراهی محافل ادبی و مجالس مذهبی و سرشاری شعر فارسی از نورانیت آیات الهی و احادیث خاندان پاک پیامبر گرامی اسلام، مایه افتخار و مباهات شاعران و سخنوران است .

تشکیل کانون های شعر در مساجد کشور نشانگر استمرار این همراهی و همدلی است که رهاوردهای ارزشمند آن به تدریج آشکار خواهد شد همان گونه که در همین دوران کوتاه ، رشد کیفی آثار شاعران ، از آینده ای روشن خبر می دهد.هیات داوران  بخش شعر پس از بررسی آثار شرکت کننده در جشنواره گلدسته های سپید و برگزیدن آثار برتر ، ذکر چند نکته را ضروری می داند:

    برگزیده شدن شعر در جشنواره های گوناگون ، معیار اصلی ارجمندی شعر نیست و داوری نهایی دباره شعر ، بر عهده زمان ، مردم و جامعه ادبی است. رتبه بندی ها و رقابت ها و جایزه ها، راهی است برای ایجاد انگیزه و پویایی در جریان شعر کشور و بهره اصلی شاعران شرکت کننده در جشنواره ها ، آشنایی با تحولات شعری و تبادل تجربه با شاعران دیگر است که تاثیر پایدار آن در ارتقاء سطح شعر هر شاعر نمایان خواهد شد.

    در موضوع اشعار مرتبط با مفاهیم اعتقادی و مدح و منقبت اولیاء الهی رعایت آداب توحیدی و آشنایی با متون معتبر تفسیری و تاریخی ضروری است . چندان که این گونه اشعار هم به لحاظ  محتوایی و هم از نظر ارجمندی و سلامت بیان به مرتبه ای والاتر ارتقاء یابد.

    برگزاری جلسات نقد وبررسی و کارگاههای آموزشی و مطالعاتی در کانونهای ادبی مساجد زمینه ساز رشد استعدادها و تبادل تجربه ها خواهد بود.

    استمرار ارتباط با شاعران عضو کانونهای ادبی در طول سال و زمینه سازی تشکیل کانونهای ادبی سراسری با بهره گیری از شیوه های نوین ارتباطی  ، یکی از راههای تاثیرگذاری بر تحولات شعری مناطق مختلف کشور است .

ای خدا جان را ببخشا آن مقام                                          که در آن بی حرف می روید کلام

اخبار استان‌ها

تبلیغات