اعضاء هیات داوران ششمین جشنواره سراسری قرآن

محمود لطفی نیا - غلامرضا شاه میوه - محمدرضا ستوده نیا - محمدرضا شهیدی پور - شهریار پرهیزگار- ناصر جعفرزاده -  محمدتقی گلبان - محمدحسین سعیدیان - رضا دیانت - بهروز یاری گل - محمدعلی لبخندان

اخبار استان‌ها

تبلیغات